FANDOM


Tumutukoy sa wika; ang espirito ng wika bilang karunungang nagtataglay ng kakayahang iangkop ang kaniyang pangkapanahunang kalagayan sa umiiral na pangkamalayang kalgayan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki