FANDOM


Antas ng kawastuhan at katuwiran ng mga alituntuning panbokabularyo at alituntuning pampangungusap ng isang wika batay sa orihinal nitong alituntunin na siyang kinikilala ng isang lahi o kultura na umiiral kasama nito sa tunay-na-buhay.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki