FANDOM


Ang sumusunod na talaan ay kinapapalooban ng mga salita at kataga na ang pakahulugan at katuturan ay pawang sumasaklaw sa Reyalidad ng DepositaryO o ng Mainstream Reality.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki