FANDOM


Ang kalikhaan ng ibang anyo ng mga wika kapwa sa pakahulugan ng mga bokabularyo at kataga at sa alituntuning pampangungusap sa pangunahing layunin na iangkop ang likhang anyo sa pansariling mga kadahilanan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki