FANDOM


Ang kasalinan ng mga kaisipan, kamalayan at karunungan ng May Akda sa pisikal at materyal na reyalidad sa pamamagitan ng mga mga salita at kataga o ang malikhaing paggamit ng wika.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki